Zoneterapi – en behandlingsform der virker

Konsultation med zoneterapi hos mig:Zoneterapi

  • Fra 2021 modtager jeg ikke flere nye klienter til zoneterapi hjemme hos mig
  • Ønsker du zoneterapibehandling kan jeg varmt anbefale dygtige FDZ zoneterapeuter
  • Se mere under http://www.fdz.dk
  • Ønsker du at uddanne dig til zoneterapeut, så findes der flere skoler, som har et tæt samarbejde med FDZ og har et højt uddannelsesniveau, som f.eks. http//:www.weca.dk og http//:www.ditalternativ.dk

Læs mere om zoneterapi:

Zoneterapi er effektiv som behandlingsredskab og diagnoseværktøj

Gennem mine nu 27 år som zoneterapeut kan jeg daglig se effekten af zoneterapi hos den enkelte lige fra små spædbørn med fx kolik og øreproblemer eller ældre mennesker med fx kredsløbsproblemer, smerter og ødemer og udfordringer i led og muskler. Zoneterapi er effektiv som behandlingsredskab og diagnoseværktøj for en uddannet zoneterapeut.

Arbejdet som zoneterapeut bygger på et årtusind gammelt håndværk kombineret med den nyeste viden, samt en udvidet forståelse for energimedicin.

Zoneterapi er en seriøs, omsorgsfuld og komplementær behandlingsform, som er bygget på en dyb forståelse af det holistiske menneske.

Det betyder, at zoneterapeuter ser på det hele menneske både fysisk, psykisk, socialt, spirituelt og biokemisk.

Zoneterapi har i årtusinder været brugt i Østen, Amerika og Afrika til at bringe balance i menneskets krop, sind og ånd. Gennem påvirkning af kroppens reflekszoner styrkes kroppens sundhed og balance.

Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer som det skal, bliver der ubalance. Resultatet er sygdom, smerter, træthed, stress og utilpashed. Zoneterapi hjælper med at genoprette balancen.

Under og på fødderne findes der et fuldstændig kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne, som kaldes reflekszone. Hvis der er ømhed, viser det, hvor i kroppen der er ubalancer. Zoneterapeuten kan via sine trykkombinationer påvirke kroppen til en bedre funktion og fremme kroppens selvhelbredende kræfter og derved genoprette styrke og balance.

Zoneterapi er en behandlingsform, som er meget velegnet til moderne livsstilssygdomme, hvor det ofte handler om flere forskellige ubalancer.

Jeg er RAB-registreret zoneterapeut og du kan derfor få tilskud fra sygeforsikringen Danmark, når du er forsikret der.

TKM Zoneterapi

I TKM zoneterapi benytter vi os af den viden, vi kender fra akupunkturen. Den alternative sygdomsforståelse bygger i høj grad på kinesernes årtusindgamle filosofiske og kulturelle baggrund.

Især den kinesiske akupunkturs teorier om kropsfunktionen er med til at øge zoneterapiens virkning, både behandlings- og diagnosemæssig.

Mange patienter har alvorlige symptomer, der ikke altid kan påvises med de traditionelle målemetoder. Derfor kan vi have glæde af en anden forståelsesmodel, så vi bedre kan hjælpe og forstå disse menneskers problemer.

Efter kinesernes gamle filosofier fungerer organismen ved hjælp af energi, der fordeler sig over hele kroppen efter helt fastlagte principper. Er der ubalance i energisystemet er det vigtigt at kende og benytte sig af disse principper for at behandle så effektivt som muligt.

I TKM zoneterapi benytter vi fødderne til diagnosticering og efterfølgende behandling ud fra 5.element-loven. Man kan ikke påvirke et specifik område i kroppen uden at påvirke helheden. Helheden er Tao (fx kroppen). Tao udmynter sig i yin og yang, som så igen udmynter sig i 5 elementloven. Kroppen gennemstrømmes af meridianer, hvor akupunkturpunkterne ligger som perler på en snor. Meridianerne kaldes også energibaner og er vigtige i den kinesiske sygdomsforståelse. Til dem knyttes bestemte muskler, organer, sanser og følelser og gir således behandleren et godt billede af kroppens ubalance.

Energimæssig tales der om over- og underenergi, som det er vigtigt at få afbalanceret. Akupunktur ,TKM zoneterapi og kinesiologi er gode værktøjer i forhold til energiafbalancering.

Muskulær Zoneterapi

På min klinik møder jeg mange mennesker med smertetilstande i muskler og led. Muskulær zoneterapi har fokus på problemstillinger i muskler, led og rygsøjlen. Har man muskulære spændinger et sted i kroppen kan de forplante sig og give smerter andre steder i kroppens led og muskler. Rygsøjlen kan ofte være ude af balance og musklerne kan forstærke visse skævheder og spændinger ved ubalance.

De fleste lidelser i bevægeapparatet knyttes til fejlspænding og myosedannelse i kroppens muskler, eller til hvirvler, der er fikserede eller forskubbede. En muskel arbejder aldrig alene, men samvirker altid med flere andre muskler. Nogen muskler udfører bevægelsen, mens andre muskler modererer bevægelsen. Dette komplicerede samarbejde styres af lillehjernen udenom vores bevidsthed. Så når der optræder forkert tonus i en muskel, da vil der ofte også findes tonusændringer i de samarbejdende muskler, eller i andre muskler, fordi kroppen altid forsøger at finde den optimale balance. Bækken- og hofteområdet er kroppens hovedbalancecenter og er derfor vigtig at have fokus på ved problemer i fx ryggen. I mine behandlinger med muskulær zoneterapi er det vigtigt, at finde den korrekte rækkefølge af udvalgte muskler, der kræver behandling og afspænde hvad der er spændt for at genoprette balancen.

Hella Carstens | Stursbølvej 6, 6560 Sommersted | Tlf.: 2566 7561 | E-mail: hella.carstens@live.dk