Kontakt

Hella Carstens

Stursbølvej 6
6560 Sommersted

Tlf.: 2566 7561
E-mail: hella.carstens@live.dk

Persondatabeskyttelse på Hellas holistiske klinik

Fra den 25.5.18 trådte den nye persondataforordning (GDPR) i kraft, som bl.a. handler om hvordan jeg gemmer og behandler dine oplysninger og data på min klinik. Jeg gør selvfølgelig alt for at beskytte dit privatliv og følger de angivne retningslinjer i forhold til behandling og anvendelse af personoplysninger.

Følgende persondata opsamles og opbevares i journaler skrevet på papir:

Navn, adresse og telefonnummer.

Helbredsoplysninger, sygdomsforløb og tidligere behandlingstiltag i anden regi, medicin og indtag af kosttilskud.

Alle personfølsomme data er forsvarligt beskyttet i aflåst skab og det er kun mig som behandler, der har adgang til journalerne.

Fremover vil alle klienter blive bedt om at udfylde og underskrive en samtykkeerklæring på Hellas holistiske klinik, hvor klienten giver tilladelse til at oplysningerne må journalføres, opbevares og anvendes af Hella Carstens på klinikken. 

Data slettes senest 5 år efter seneste kontakt.

Jeg er selvfølgelig underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler under FDZ

Scroll to Top