Spirituel samtale med personlig vejledning

Personlig vejledning hos mig

En personlig spirituel samtale hos mig kan hjælpe dig på forskellige områder af dit liv og være med til at vejlede, støtte og guide dig på en unik og dybdegående måde. Den er meget personlig og handler primært om dig, dine udfordringer, potentialer og muligheder. 
Under en personlig spirituel samtale er jeg i kontakt med min åndelige guide, der så åbner min kontakt til den spirituelle verden.

Mine evner  har jeg altid haft med mig. Som håndlæseren Tahoma udtrykker det: “Du er lagt i vuggen til at kunne se engle. ” Og ja – jeg har haft mine usynlige venner og altid været i dialog med dem, så længe jeg kan huske tilbage.
Dog blev der lagt låg på over en lang årrække. I den familie, jeg voksede op i, var det ikke ligefrem en kvalitet at være sårbar og sensitiv.
Salamons ringe ligger i min højre hånd, som er et alternativ healerfelt. Kombineret med min sensitivitet og den tætte englekontakt betyder det, at min vej i livet er at løfte og hjælpe andre mennesker, som jeg nu har gjort i 28 år i egen klinik.
Clairvoyancen ( jeg kan nu bedre lide at kalde det en spirituel samtale) kan åbne døre og vise vej for den enkelte. Jeg fungerer som kanal og videregiver det, jeg modtager efter bedste evne. Mit sanseapparat fungerer på forskellige niveauer gennem klarviden, klarhørelse og klarfølelse. Ofte bliver den intuitive vejledning en naturlig del af mine forskellige behandlingstilbud.

Clairvoyance og spirituel vejledning

Lyt med her i denne podcast med Mike Forde og hør hvordan clairvoyance er for mig:

Clairvoyancesnak i radioen Globus Guld.

Klik på linket her for at høre Podcasten fra Morgencaféen:
https://podcast.globusguld.dk/13/203

Læs mere:

Er der områder i dit liv, som er svære at gennemskue?
Hvad er aktuelt lige nu og har du brug for hjælp, afklaring, healing, støtte og svar fra den åndelige verden?
Er du ulykkelig, forvirret, såret eller i tvivl om hvilken vej du skal gå i dit liv?
Handler det om dig, dine muligheder, kvaliteter og potentialer? Måske handler det om dit arbejde, din karriere, din virksomhed, familielivet, kærlighedslivet, dit helbred, måske økonomi eller spirituelle og åndelige spørgsmål?

Her kan clairvoyancen og den spirituelle vejledning ofte give dig en større forståelse, indsigt og klarhed. Og du kan bevæge dig i den retning, hvor du kan udfolde dig og dine potentialer i netop den retning, som støtter din sjæls dybeste strenge. .

Hos mig vil clairvoyancen ofte give dig et velment skub på vejen og være med til at kaste lys over dit liv og dine udfordringer.
Clairvoyancen kan også vise dig en vej i forhold til dine drømme, ønsker og mål. Udfordringen ligger for de fleste i, at have modet til netop at gå den vej, som støtter udviklingen af vores dybeste potentialer og muligheder.

Clairvoyancen er ikke den endegyldige sandhed, men råd den enkelte frit kan følge.
Der kommer ikke alt i en clairvoyance. Den clairvoyante får kun lov til at se det, der er til det bedste for den enkeltes udvikling her og nu. 

Clairvoyancen hos mig foregår med guidekontakt – og handler primært om dybe personlige anliggender.

Varighed:
Ca. 60 min, hvor jeg stiller ind og fortæller, hvad jeg får fra den åndelige verden i kombination med at vi samtaler undervejs.  
Du må gerne optage vores spirituelle samtale med din mobiltelefon eller tage notater. Mange er glade for efterfølgende at kunne genhøre eller genlæse det, der er blevet sagt.

Kontakt:
Du kan henvende dig telefonisk til mig på 25667561 eller skriv en mail til hella.carstens@live.dk . Det er også helt fint med sms.

Pris:
1050 kr.  
Betaling med Mobile Pay, netbank samme dag eller kontant.

Når du kommer:
Vent gerne med at gå ind til ca. 5 minutter før clairvoyancen. Du går bare ind af den midterste dør og op ad trappen. Til højre for trappen er toilettet. Ligeud er venterum og atelier. Sæt dig stille indtil jeg kommer ud til dig.

Læs mere:

Clairvoyance – hvad handler det om og hvad betyder det ?

Clairvoyance betyder ”klarsyn” og er et udtryk for særlig følsomhed for de vibrationer vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vores følelsesliv og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner. Mennesker med disse egenskaber kalder vi clairvoyante.

Jeg aflæser disse informationer via kontakt til den åndelige verden, guider og skytsengel.

Det er vigtigt at huske, at vi selv har ansvaret for de valg vi træffer i vores liv. Jeg gir dig ikke en facitliste over de opgaver du har i dit liv. Men den åndelige verden kan komme med overraskende bud på løsninger og livsforhold.

Clairvoyancen er en slags rådgivning, hvor den clairvoyante har et stærkt udviklet sansesystem, som letter adgangen til de informationer, der ikke er fysisk håndgribelige.

Den clairvoyante er en slags rådgiver, ”stifinder” som kan hjælpe dig med at få klarhed i din nuværende livssituation. Især hvis du er i tvivl og ikke kan ”finde dig selv” eller forstå meningen med livet her og nu.

Clairvoyante er ganske almindelige mennesker, der gennem livet har udviklet den indfølingsevne og de menneskelige egenskaber, der gør, at de bliver stærkt sensitive, så de kan stille ind på den ”frekvens” den ikke fysiske verden kommunikerer på. Desuden har clairvoyante en stor trang til at hjælpe andre mennesker.

Hvad er en personlig clairvoyance ?

En personlig clairvoyance, eller ”sitting” som det også kaldes, foregår ikke på samme måde hos alle clairvoyante.

Grundlæggende sidder du direkte over for den clairvoyante på en stol. Så vil den clairvoyante lukke øjnene og indstille sig selv til at modtage informationer fra den åndelige verden. Derefter fokuserer den clairvoyante på dit følelsesregister omkring dig og vil derfra modtage informationer af forskellig art, som den clairvoyante videregiver til dig.

Du skal ikke oplyse noget som helst til den clairvoyante. Den clairvoyante fortæller dig det hun ser, fornemmer, hører eller føler. Du må normalt ikke afbryde, men kan stille spørgsmål sidst i sessionen.

En personlig clairvoyance varer normalt ca. 45 – 60 minutter. Ofte får man en optagelse med hjem eller må gerne selv optage så længe sessionen varer, så kan du genhøre det, der er blevet sagt.

Den clairvoyante formidler budskaber fra den åndelige verden og kan derfor ikke diskutere budskaberne med dig. Den clairvoyante virker som forbindelsesled og budbringer.

Derfor brug din egen intuition, når du skal træffe dine valg. Den clairvoyante præsenterer dig for muligheder, ikke endegyldige sandheder.

Scroll to Top